ប្រវត្តិលោក សុខសុវណ្ណ វឌ្ឍនាសាប៊ុង ហៅ William Guang ដែល មហាជនមិនធ្លាប់បានដឹងពីមុន គឺ…

កម្លាំងអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ បានចាប់ឃាត់ខ្លួនមនុស្ស១២នាក់ ក្នុងនោះមាន លោក សុខសុវណ្ណ វឌ្ឍនាសាប៊ុង ហៅ William Guang ប្រធានគណបក្សខ្មែរក្រោក ដែលសង្ស័យ​ជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីជាមួយក្រុមចោរ ប្ល ន់អ្នកលក់ឡេដ៏ល្បីឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវម៉ី នៅយប់ថ្ងៃទី២០ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១​នេះ ជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីជាមួយក្រុមចោរ ប្ល ន់អ្នកលក់ឡេនេះ ទន្ទឹមគ្នានេះខាងនគរបាលក៏បានឃាត់ខ្លួនស្ដ្រីម្នាក់ទៀតបន្ទាប់ពីប្រដេញឃាត់រថយន្តដែលក្រុមចោរប្រើប្រាស់ធ្វើសកម្មភាពប្លន់ផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក សុខសុវណ្ណ វឌ្ឍនាសាប៊ុង ហៅ វីល្លៀម​ គ័ង ប្រធានគណបក្សខ្មែរក្រោក ដែលស.ង្ស័យ​ជា.ប់​ពា.ក់ព័ន្ធ​ ករណី​ជាមួយ​ក្រុមចោ.រប្ល.ន់អ្នកលក់ឡេដ៏ល្បីឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវម៉ី។ នៅ​ក្នុង​ការ​.ប.ង្រ្កាប​នេះ ក.ម្លាំ.ង​.អា.វុ. ធហ.ត្ថ​រាជធានីភ្នំពេញ ដក​ហូ.ត.​បាន​អា.វុ.ធ.​វែង​ខ្លី​មួយ​ចំនួន និង​គ្រឿង​អលង្ការ​មួយ​ចំនួន ដែល​ក្រុម​ចោ. រ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្ល.ន់​បាន ស្ថិត​នៅទីតាំងបុរី ប៉េងហួត ផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ៕​លោក សុខសុវណ្ណ វឌ្ឍនាសាប៊ុង បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា លោក​កើត​នៅ​ថ្ងៃ ១៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ ១៩៧៧ នៅ​ខេត្ត​បាត់ដំបង​នា​សម័យ​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ (ប៉ុល​ពត)។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្តាយ​របស់​លោក​ឈ្មោះ សុខ សុវណ្ណ​នារី​កញ្ចរ៉ា និង​ឪពុក​ឈ្មោះ រស់ ស៊ីសុរិយាបុត្រ។​ម្ដាយ​របស់​លោក​បាន​ ស្លា.ប់​ក្រោយ​លោក​កើត​បាន​មួយ​សប្ដាហ៍​ក្នុងជំនាន់​ប៉ុលពត​។ នៅ​ឆ្នាំ ១៩៨២ ឪពុក​របស់​លោក​ក៏​ស្លា.ប់​ទៀត ដោយសារ​ជំងឺ។ លោក​បាន​រស់នៅ​ជាមួយ​ពូ​បង្កើត​រហូត​ដល់​ឆ្នាំ​១៩៨៨ ពូ​របស់​លោក​រកស៊ី​ក្ស័យធន ក៏​រត់​ភៀស​ខ្លួន​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​បាត់​ទៅ ហើយ​លោក​ត្រូវ​បន្ត​ស្នាក់​នៅ​ជាមួយ​ព្រះ​សង្ឃ​ពី​ឆ្នាំ​១៩៨៨។លោក វីល្លៀម គ័ង
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​នៅ​ឆ្នាំ ១៩៩៥ និង​បញ្ចប់​បរិញ្ញាបត្រ​​នីតិសាស្ត្រ​នៅ​ឆ្នាំ​២០០០។ អំឡុង​ពេល​រៀននៅ​​​សាកលវិទ្យាល័យ លោក​គ្មាន​ប្រាក់​ត្រូវ​បង្ខំ​ចិត្ត​ធ្វើ​ជា​អ្នក​រត់​តុ​នៅ​រង្គសាល និង​ធ្វើ​កម្មករ​សំណង់។ បើ​តាម​អតីត​អ្នក​នយោបាយ​វ័យក្មេង​រូប​នេះ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយថ្ងៃ​លោក​អាច​គេង​បាន​ត្រឹម ៣ ម៉ោង ដោយ​សារ​លោក​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ចាប់​ពី​ម៉ោង ៦យប់​ដល់​ម៉ោង ៣​ភ្លឺ​រាល់​ថ្ងៃ។ក្នុង​ជីវិត​ខ្លួន​ត្រូវ​ទីពឹង​ខ្លួន លោក​ត្រូវ​ប្រឹងប្រែង​ដើម្បី​រក​ប្រាក់​ចិញ្ចឹម​ជីវីត
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និង​ធ្លាប់​សរសេរ​អត្ថបទ​ដើម្បី​លក់​ឲ្យ​កន្លែង​និពន្ធ​សៀវភៅ​ថែម​ទៀត​ផង។លោក សុខសុវណ្ណ វឌ្ឍនាសាប៊ុង ហៅ​ក្រៅ​ វីល្លៀម គ័ង ត្រូវ​មហាជន​ស្គាល់តាម​រយៈ​ជា​ស្ថាបនិក​នៃ​គណបក្ស​ខ្មែរ​ក្រោក​ដែល​បាន​ប្រឡូក​ក្នុង​ការ​បោះឆ្នោត​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៨។ ​