មិនឲ្យចាញ់ប្អូនស្រី Kendall Jenner ឈរបង្អួតរាងមុខកញ្ចក់យ៉ាងជឿជាក់

October 1, 2020 admin 0

បរទេស៖ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ តារាបង្ហាញម៉ូត Kendall Jenner បានឈរបង្អួតរាងនៅមុខកញ្ចក់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនិង បានបង្ហោះរូបទៅក្នុងបណ្តាញសង្គមអ៊ីនធើណែត ដោយភាពជឿជាក់ខ្លាំង មិនឲ្យចាញ់សេដ្ឋីនីប្អូនស្រី Kylie Jenner បន្តិចសោះឡើយ។